Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Trên địa bàn Khánh Hòa đang có 21,086 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 15,608 công ty, Thành phố Cam Ranh 1,410 công ty, Thị xã Ninh Hòa 1,255 công ty, Huyện Diên Khánh 1,220 công ty, Huyện Cam Lâm 668 công ty, Huyện Vạn Ninh 522 công ty, ...