Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Trên địa bàn Khánh Hòa đang có 23581 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 17470 công ty, Thành phố Cam Ranh 1525 công ty, Thị xã Ninh Hòa 1413 công ty, Huyện Diên Khánh 1362 công ty, Huyện Cam Lâm 763 công ty, Huyện Vạn Ninh 610 công ty, ...