Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Trên địa bàn Khánh Hòa đang có 21,299 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 15,763 công ty, Thành phố Cam Ranh 1,426 công ty, Thị xã Ninh Hòa 1,269 công ty, Huyện Diên Khánh 1,231 công ty, Huyện Cam Lâm 675 công ty, Huyện Vạn Ninh 535 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VOI

4201779908

Phước Lợi, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang