Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Trên địa bàn Khánh Hòa đang có 22,354 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 16,563 công ty, Thành phố Cam Ranh 1,465 công ty, Thị xã Ninh Hòa 1,328 công ty, Huyện Diên Khánh 1,297 công ty, Huyện Cam Lâm 709 công ty, Huyện Vạn Ninh 580 công ty, ...