Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Trên địa bàn Khánh Hòa đang có 23686 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 17551 công ty, Thành phố Cam Ranh 1532 công ty, Thị xã Ninh Hòa 1419 công ty, Huyện Diên Khánh 1363 công ty, Huyện Cam Lâm 770 công ty, Huyện Vạn Ninh 612 công ty, ...