Các công ty Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Khánh Hòa

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Khánh Hòa

Công Ty TNHH Htt

4201103115

Thôn Cự Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh

Dntn Thu Lộc Thọ

4200882772

336 đường 2/4 tổ 2 Hà Phước, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang